Alvaro Estrada 15-30-3-0 (KO 5)

Bouts 48 Rounds 315
KO Ratio 10% Opposition Ratio 01.252
Alias Zurdo
Residence El Paso, Texas, USA
Birth place Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
Boxer Division featherweight
Manager Trainer