Babe Santello 11-23-14-0 (KO 7)

Bouts 48 Rounds 222
KO Ratio 15% Opposition Ratio 03.706
Alias Baby Santello
Residence Phoenix, Arizona, USA
Boxer Division featherweight
Manager Trainer