Elias Alvarez 1-6-0-0 (KO 1)

Bouts 7 Rounds 34
KO Ratio 14% Opposition Ratio --
Residence San Antonio, Texas, USA
Boxer Division middleweight
Manager Trainer