Francisco Alvarez 0-1-0-0 (KO 0)

Bouts 1 Rounds 2
KO Ratio 0% Opposition Ratio --
Alias Don Alvarado, Don Alvarez
Boxer Division welterweight
Manager Trainer