Gino Bondavalli 139-27-26-2 (KO 13)

Bouts 194 Rounds 1652
KO Ratio 7% Opposition Ratio 01.409
Birth Name Francesco Bondavalli
Alias La girandola reggiana
Birthdate 08 Nov 1911
Death Date 31 Jan 1987 / age 75
Residence Reggio Emilia, Emilia Romagna, Italy
Birth place Reggio Emilia, Emilia Romagna, Italy
Boxer Division featherweight
Manager Trainer