Tony Sarullo 26-13-4-0 (KO 9)

Bouts 43 Rounds 276
KO Ratio 21% Opposition Ratio 01.180
Alias Tony Saraullo
Stance Southpaw
Residence Philadelphia, Pennsylvania, USA
Boxer Division welterweight
Manager Trainer